Tag: araç çubukları

AltaVista Toolbar

Alta Vista Toolbar,  özelleştirilebilir ücretsiz bir arama araç çubuğudur.Windows Internet Explorer’ın eklentisi olan bu araç çubuğu ile webteki  herhangi bir yerde  çeviri... Read More »